2018b

Најпознатији међународни фестивал уметничке музике у земљи Новосадске музичке свечаности – Номус

Нови Сад ће захваљујући овој препознатљивој манифестацији све до 29. априла, бити место сусрета уметника и ансамбала из преко двадесет земаља света. Укупно тринаест концерата које ће приређивати велика имена домаће и стране сцене, одвијаће се у Синагоги, Градској кући и Српском народном позоришту. Вредност традиције, нове тенденције и ексклузивитет садржаја неке су од најупечатљивијих […]